Munkaegészségügyi és munkabiztonsági politika

Irányelveink

Munkaegészségügyi és biztonságirányítási rendszerünket valamennyi tevékenységünk során az OHSAS 18001 (MEBIR 28001) szabvány, valamint a vállalat vezetése által meghatározott egyéb munkaegészségügyi szabványok és követelmények figyelembevételével működtetjük.

Munkaegészségügyi és biztonságirányítási rendszerünket valamennyi tevékenységünk során az OHSAS 18001 (MEBIR 28001) szabvány, valamint a vállalat vezetése által meghatározott egyéb munkaegészségügyi szabványok és követelmények figyelembevételével működtetjük.

A rendszer alkalmazásával igyekszünk a minimumra csökkenteni és ellenőrizni a tevékenységeinkkel kapcsolatos munkaegészségügyi és biztonsági kockázatokat, és ennek megfelelő környezetet és munkafeltételeket teremteni alkalmazottaink, szerződéses partnereink és látogatóink számára.

Elkötelezettek vagyunk az egészséges munka és tűzvédelmi feltételek kialakításában és fenntartásában az alábbi elveknek megfelelően:

 • A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése céljából igyekszünk olyan munkakörnyezetet biztosítani, ahol a munkával kapcsolatos veszélyek kontroll alatt állnak.
 • Törekszünk arra, hogy a munkaegészségügyre és biztonságra vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfeleljünk.
 • Célunk, hogy munkaegészségügyi és biztonsági programok megvalósításával megfeleljünk a magyar és a nemzetközi elvárásoknak is.
 • A hatékony munkaegészségügyi és biztonsági programok megvalósítása beépül a jövőbeli üzleti tevékenységeinkbe és ennek megfelelően:
 • Azon dolgozunk, hogy a munkakörnyezetünkön belül azonosítsuk a kockázatokat, felmérjük, kivizsgáljuk és mérsékeljük a foglalkozási sérülések és egészségkárosodások okait.
 • Erőfeszítéseket teszünk annak biztosítására, hogy valamennyi alkalmazottunk a szervezet minden szintjén legyen körültekintő és elkötelezett a Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. munkaegészségügyi és biztonsági politikájának, valamint gyakorlatának betartásában.
 • Hatékony munkavédelmi és munkaegészségügyi oktatási programokkal a szervezet minden szintjén fejlesztjük a munkatársak ismereteit és tudatosságát.
 • Biztosítjuk, hogy a munkaegészségügyi és biztonságirányírási rendszerünk, eljárásaink és folyamataink hatékonysága belső és külső ellenőrzésekkel, auditokkal igazolható legyen.
 • Biztosítjuk, hogy a balesetek és rendkívüli események kiértékelése egy integrált vezetési felülvizsgálati rendszer keretében megtörténjen.
 • A munkaegészségügyi és biztonságirányítási rendszer követelményeit összehangoljuk a Társaság egyéb szabályaival.
 • Az éves üzleti tervezés részeként munkaegészségügyi és biztonságirányítási stratégiákat fogalmazunk meg, annak érdekében, hogy ez a működésünk szerves részét képezze.
 • Éves munkaegészségügyi és biztonságirányítási célokat fogalmazunk meg, hogy ezzel elősegítsük a folyamatos fejlődést, és a szabványoknak történő megfelelést.
 • Elkötelezettek vagyunk a munkaegészségügyi és biztonsági megfelelőségünk folyamatos fejlesztéséért, az elért eredményekről évente beszámolunk vállalatunk Fenntarthatósági Jelentésében (Sustainability Report).

Munkaegészségügyi és munkabiztonsági politika (OHSAS)