Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A Felhasználási feltételeket itt alább találjátok.

Köszönjük, hogy meglátogatta webhelyünket. Ez az oldal (az Adatvédelmi és Cookie közleménnyel, valamint a CV Adatvédelmi irányelvekkel együtt) szabályozza a jelen webhely használatának feltételeit (a továbbiakban: „Webhely”, illetve „Felhasználási feltételek”). A Webhelyet a jelen Használati feltételeknek valamint a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően érheti el és használhatja. A Webhely elérésével és használatával Ön korlátozás és minősítés nélkül elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, és elismeri, hogy a jelen Felhasználási feltételek tárgyának tekintetében az Ön és a Cocal-Cola HBC között minden korábbi megállapodás helyébe a jelen dokumentum rendelkezései lépnek. Amennyiben nem ért egyet, illetve nem fogadja el korlátozás és minősítés nélkül a jelen Felhasználási feltételeket, kérjük, lépjen ki a Webhelyről.

A jelen Webhelyt a Coca‑Cola HBC vállalatcsoport egy tagvállalata üzemelteti, melynek végső tulajdonosa a Coca‑Cola HBC AG (Svájcban bejegyzett cég; cégjegyzékszáma: CH-170.3.037.199-9 és bejegyzett székhelye: Turmstrasse 26, 6300 Zug, Svájc).

A webhely elérése

A Webhely elérése ideiglenes jelleggel biztosított, és a Coca‑Cola HBC fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítése nélkül megszüntesse vagy megváltoztassa a webhelyen nyújtott szolgáltatást (lásd alább). A Coca‑Cola HBC nem vonható felelősségre, ha webhelyünk bármilyen okból nem érhető el adott időben, illetve bármely időtartamban.

Esetenként a Coca‑Cola HBC korlátozhatja a Webhely vagy a Webhely egyes részeinek elérését. A Coca‑Cola HBC célja, hogy rendszeresen frissítse webhelyünket, és bármikor megváltoztathatja annak tartalmát. Szükség esetén a Coca‑Cola HBC felfüggesztheti a Webhely elérhetőségét, vagy határozatlan időre megszüntetheti a szolgáltatást.

Az Ön feladata, hogy a Webhely eléréséhez szükséges minden intézkedést megtegyen. Ön felelős azért is, hogy biztosítsa, hogy az Ön internet-kapcsolatán keresztül a Webhelyet elérő minden személy ismerje a jelen Felhasználási feltételeket és azokat betartsa.

A tartalom tulajdonjoga

A Webhely és az azon található minden szöveg, webgrafika, logó, ábra, ikon, kép és más anyag (a „Tartalom”) szerzői jogai illetve más szellemi jogai a Coca‑Cola HBC AG tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével lettek közzé téve.

A Tartalom használata a Tartalom tulajdonosának írásos engedélye nélkül – a jelen Felhasználási feltételekben meghatározottak kivételével – tilos; a Coca‑Cola HBC AG a törvény által megengedett teljes mértékben érvényesíti szellemi tulajdonjogait, beleértve büntetőeljárás kezdeményezését is.

A webhely használata

A Coca‑Cola HBC ezennel engedélyezi az Ön számára, hogy az alábbiaknak megfelelően használja a Webhelyet:

  • A Tartalmat letöltheti, de kizárólag tájékozódási, nem kereskedelmi, nem nyereségszerzési célból, személyes használatra, és azzal a feltétellel, hogy a Tartalomban szereplő semmilyen információt, tartalmat vagy közleményt (pl. szerzői és más jognyilatkozatokat) nem távolít el, nem módosít és nem fed el
  • A Webhely „Hírek” rovatában szereplő Tartalom használata kizárólag napilapok, általános terjesztésű hírmagazinok, kereskedelmi kiadványok és az elektronikus média részére engedélyezett szerkesztőségi felhasználásra
  • A Tartalom terjesztése, módosítása, másolása (kivéve a fentiekben leírtak szerint), átadása, megjelenítése, újra felhasználása, újra előállítása, nyilvánosságra hozatala, engedélyezése, abból származtatott művek létrehozása, átadása, értékesítése a Coca‑Cola HBC előzetes írásos engedélye nélkül tilos
  • A Webhely elérése és annak használata előfeltételeként Ön garantálja a Coca‑Cola HBC felé, hogy a Webhelyet nem használja semmilyen, a jelen Felhasználási feltételekben tiltott célra vagy olyan módon, ami bűncselekménynek tekinthető vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít, polgári jogi felelősségre adhat okot, vagy más módon jogsértő, és a Webhelyet nem használja semmilyen jogsértő, fenyegető, valótlan, megtévesztő, sértő, zaklató, becsületsértő, rágalmazó, közönséges, obszcén, botrányos, felbujtó, pornográf vagy illetlen anyag közzétételére vagy továbbítására. A Coca‑Cola HBC teljes mértékben együttműködik a rendészeti hatóságokkal, illetve teljesíti az ilyen információt vagy anyagokat közzétevő vagy továbbító személyek azonosságának kiadására kötelező bírósági végzéseket. Ön továbbá garantálja, hogy tájékoztatja a Coca‑Cola HBC-t, amennyiben tudtára jut, hogy harmadik fél jogtalanul vagy tiltott módon használja a Webhelyet

A Webhelyet reklám vagy kereskedelmi ajánlattétel közlésére nem használhatja.

Adatvédelem

Minden személyes adatot (pl. az Ön nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét), amit a Webhelyre elektronikus levél útján vagy más módon beküld, a Coca‑Cola HBC a Webhely Adatvédelmi és Cookie közleményének megfelelően kezel. Minden más adatot és anyagot, amit Ön a Webhelyre beküld, pl. kérdéseket, hozzászólásokat, javaslatokat stb. nem bizalmas és nem védett információként kezelünk.

A hozzáférés korlátozása

A Coca‑Cola HBC fenntartja a jogot, hogy bármely felhasználó hozzáférését (illetve több szolgáltatása igénybe vételét) letiltsa vagy felfüggessze mindaddig, amíg a Coca‑Cola HBC ésszerű megítélése szerint a hozzáférés veszélyt jelent a Coca‑Cola HBC-re és/vagy a felhasználóra és/vagy harmadik félre, illetve, amennyiben a felhasználó megsértette a Felhasználási feltételek vagy a törvény előírásait.

A Coca‑Cola HBC fenntartja a jogot hogy a Webhely (vagy több szolgáltatása) üzemeltetését felfüggessze, amennyiben azt frissítési munkák, a szoftver fejlesztése vagy biztonsági funkciók megkívánják. Ilyen esetben a Webhely nem elérhető a felhasználók számára.

Felelősségkorlátozás

A Webhelyen található Tartalom pontatlanságokat vagy sajtóhibákat tartalmazhat. A Webhelyen időszakosan módosításokat végzünk, a Tartalmat bármikor és bejelentés nélkül megváltoztathatjuk. Mindazonáltal a Coca‑Cola HBC nem vállal elkötelezettséget, hogy a Webhelyen szereplő információkat rendszeresen frissítse. Ezenkívül a Coca‑Cola HBC nem garantálja, hogy a Webhely folyamatosan és hibamentesen fog üzemelni; hogy a hibákat időszakosan javítja, vagy azt, hogy a Webhely kompatibilis az Ön számítógépével, annak hardverével vagy szoftverével; hogy a Webhely biztonságos; a Webhely hibáit javítani fogják; hogy a Webhelyt szolgáltató kiszolgáló mentes a vírusoktól vagy bármilyen más rosszindulatú kódtól.

A Coca‑Cola HBC megtesz minden ésszerű intézkedést a Webhely tartalmának karbantartása és elérhetősége érdekében. Mindazonáltal a felhasználók elfogadják, hogy a Coca‑Cola HBC jogosult a Webhely egészét vagy annak egy részét ideiglenesen vagy tartósan megváltoztatni és/vagy felfüggeszteni a felhasználók előzetes értesítésével vagy anélkül, tekintettel arra, hogy az elérhetőséget befolyásolhatják a felhasználók berendezései, más kommunikációs hálózatok, a Webhely elérését egy időben megkísérlő emberek nagy száma, vagy bármilyen más tényező. Ennek megfelelően a Coca‑Cola HBC nem vállal felelősséget semmilyen jellegű (pozitív, negatív, járulékos vagy egyéb) kárért, ami abból adódik, hogy a felhasználók nem tudják a Webhelyet elérni, a Webhely egésze vagy egy része működése megszakad, a szolgáltatás lassú, nem működik, megszakad vagy gyengén vehető vagy a tartalom elveszik, illetve bármilyen hiba fennállása esetén. Minden esetben, a Coca‑Cola HBC fenntartja a jogot, hogy bármikor ideiglenesen vagy tartósan felfüggessze a Webhely egészének vagy részének működését karbantartás, frissítés céljából vagy más okból.

Az ezen a Webhelyen kifejezett információkra, tanácsokra, véleményekre ne alapozzon személyes, jogi, pénzügyi vagy más döntést. Kifejezetten az Ön helyzetére kidolgozott tanácsért forduljon megfelelő szakértőhöz.

MINDEN TARTALOM MÓDOSULHAT ÉS „AHOGY VAN” ALAPON NYÚJTJUK ÖNNEK, BÁRMINEMŰ, KIFEJEZETT VAGY RÁUTALÓ SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, TÖBBEK KÖZÖTT DE NEM KIZÁRÓLAG: A MEGFELELŐSÉG, ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁG, ILLETVE MÁS JOGOK MEG NEM SÉRTÉSE SZAVATOSSÁG NÉLKÜL. A fentiek korlátozása nélkül, a Coca‑Cola HBC AG nem szavatolja, és nem tesz arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Tartalom Ön általi használata nem sérti harmadik felek jogait, sem arra, hogy a Tartalom pontos, teljes és aktuális.

A Coca‑Cola HBC nem vállal felelősséget a Webhelyen biztosított valamely szolgáltatásunk nem működéséért, ami vonatkozik az e-mailes értesítés szolgáltatásokra és a vállalati webes közvetítésekre is.

Felelősség kizárása

ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLHATJA A WEBHELYET. SEM A COCA-COLA HBC AG, SEM ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, TÁRSVÁLLALKOZÁSAI, TISZTSÉGVISELŐI VAGY IGAZGATÓI, SEM ÜGYNÖKEI VAGY MÁS, A WEBHELY MEGALKOTÁSÁBAN, LÉTREHOZÁSÁBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ HARMADIK FÉL NEM FELELŐS, SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, JÁRULÉKOS, SPECIÁLIS, OKOZOTT VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY A JELEN WEBHELY ÉS TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL ERED, ILLETVE AZZAL BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSEN, VÉTKES CSELEKMÉNYEN (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY EGYÉB TÉNYEN ALAPUL, AKKOR IS, HA ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATTÁK.

Vírusok, a rendszer feltörése és más támadások

Tilos webhelyünket támadó módon használni vírusok, trójai programok, férgek, logikai bombák vagy más, rosszindulatú vagy műszakilag ártó kódok szándékos elhelyezésével. Tilos webhelyünk, illetve az azt tartalmazó kiszolgáló vagy bármely más, a Webhelyünkhöz kapcsolódó más kiszolgáló, számítógép vagy adatbázis nem engedélyezett hozzáférésének megkísérlése. Tilos Webhelyünk ellen jelzésértékű szolgáltatásbénító (Denial of Service, DoS) támadást vagy elosztott DoS támadást intézni. A fenti cselekmények mindegyike a vonatkozó jogszabályok értelmében bűncselekménynek tekintendő, ennek megfelelően büntetőeljárást von maga után.

Nem vállalunk felelősséget elosztott szolgáltatásbénító támadás, vírusok vagy más műszakilag ártó anyagok által eredményezett veszteségért vagy kárért, ha ilyen támadás által megfertőződik az Ön számítógépe, a számítógépen lévő programok, adatok vagy más tulajdonjoggal védett anyagok annak következtében, hogy Ön Webhelyünket használta, illetve Ön letöltött valamely, a Webhelyen vagy ahhoz kapcsolódó más webhelyen közzétett anyagot. A gondos számítógép-felhasználói gyakorlatnak megfelelően javasoljuk, hogy minden a jelen Webhelyen keresztül elért, illetve letöltött anyagon és tartalmon végezzen vírusellenőrzést a kereskedelemben elérhető, naprakészen aktualizált víruskereső szoftverrel.

Hivatkozások harmadik felek webhelyeire

A Webhely tartalmazhat hivatkozásokat olyan webhelyekre, amelyek tulajdonosa vagy üzemeltetője nem a Coca‑Cola HBC. Az ilyen hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. A Coca‑Cola HBC nem ellenőrzi és nem felelős az ilyen webhelyek üzemeltetéséért, tartalmáért, adatkezelési irányelveiért vagy biztonságáért. A fentiek korlátozása nélkül a Coca‑Cola HBC kifejezetten elhárít minden felelősséget, amennyiben az ilyen webhelyek:

  • Sértik valamely harmadik fél szellemi tulajdonjogait
  • Pontatlanok, nem teljesek vagy félrevezetőek
  • Nem értékesíthetők vagy nem felelnek meg egy konkrét célra
  • Nem nyújtanak megfelelő biztonságot
  • Vírust vagy más ártó jellegű dolgot tartalmaznak
  • Tartalmuk becsületsértő vagy rágalmazó

A Coca‑Cola HBC továbbá nem támogatja az ilyen webhelyek tartalmát vagy az azokon elérhető bármely terméket vagy szolgáltatást. Amennyiben Ön hivatkozást hoz létre ilyen webhelyre illetve a mi Webhelyünkre, azt saját kockázatára teszi és a Coca‑Cola HBC engedélye nélkül.

A webhelyre mutató, Ön által létrehozott hyperlinkek

Kizárólag a Coca‑Cola HBC kifejezett, előzetes, írásos engedélye megszerzésével hozható létre az erre a Webhelyre mutató hyperlink.

Óvatos megfogalmazás a jövőbe tekintő nyilatkozatok esetén

A jelen Webhely tartalmazhat kockázatot és bizonytalanságot magában foglaló kijelentéseket, becsléseket vagy előrejelzéseket, amelyek az Egyesült Államok szövetségi, valamint nemzetközi értékpapír-piaci jogszabályok értelmében „jövőbe tekintő nyilatkozatoknak” tekintendők. Egyes esetekben pl. az „úgy hisszük”, „előrejelzés szerint”, „útmutatásként”, „szándékunk szerint”, „várhatóan”, „előre láthatólag”, „terveink szerint”, „célunk” vagy hasonló kifejezésekkel jelöljük a jövőbe tekintő nyilatkozatainkat.

Minden kijelentés, ami nem múltbeli tényekre vonatkozik, többek között a jövőbeli pénzügyi helyzetünkre és eredményeinkre, üzleti stratégiánkra, a The Coca‑Cola Company-val való jövőbeli együttműködésünk, költségvetésünk, a fogyasztás és gyártás előre látható szintjei, a tervezett költségek, a tőkeráfordítás becslése, a menedzsment jövőbeli tevékenységekre vonatkozó tervei és célkitűzései a jövőbe tekintő kijelentések. Nem javasoljuk, hogy ilyen jövőbe tekintő kijelentésekre indokolatlan bizalmat alapozzanak. Jellegüknél fogva a jövőbe tekintő kijelentések kockázatot és bizonytalanságot rejtenek, mivel azok a jövőbeli események és körülmények tekintetében jelenlegi várakozásainkat és feltételezéseinket tükrözik, amelyek a jövőben pontatlannak bizonyulhatnak.

Tényleges eredményeink számos okból kifolyólag lényegesen eltérhetnek a jövőbe tekintő kijelentéseinktől, többek között, de nem kizárólag, növekedési terveinkre vonatkozó finanszírozási képességeink miatt, részvény-visszavásárlási programjaink miatt és általános működési tevékenységeinkből kifolyólag; az üdítőital-piac üzleti környezetének változásai, többek között a versenytársak akciói, a fogyasztói preferenciák változása, szabályozás- és jogszabálybeli változások miatt; a nyersanyagok költségének és elérhetőségének ingadozása miatt; a kamatlábak és devizaárfolyamok ingadozásai miatt; a gazdasági és politikai feltételek változása miatt; a fejlődő és feltörekvő piacokon való terjeszkedési képességünk miatt; reklám- és marketingprogramjaink hatékonysága miatt; jogviták bizonytalansága miatt; kedvezőtlen időjárási feltételek miatt; valamint egyéb kockázatok miatt, amelyekről a Coca‑Cola HBC AG éves jelentésében (IFRS) és a Coca‑Cola HBC AG londoni értéktőzsdén benyújtott irataiban teszünk említést.

A Coca‑Cola HBC nem vállal felelősséget azért, hogy nyilvánosan frissítse vagy felülvizsgálja bármely jövőbe tekintő kijelentését. Nem tudjuk biztosítani, hogy jövőbeli eredményeink, tevékenységünk szintje és teljesítményünk megfelelnek-e a jövőbe tekintő nyilatkozataink által tükrözött elvárásoknak. Ezenkívül sem mi, sem más személy nem vállal felelősséget a jövőbe tekintő nyilatkozatok pontosságáért és teljességéért. Ilyen nyilatkozatainkat nem feltétlenül aktualizáljuk sem tényleges eredményeinknek megfelelően, sem várakozásaink módosítása alapján, kivéve, ha azt a törvény követeli meg.

Webhelyünkön semmilyen információ nem tekintendő úgy, hogy azzal befektetésre vagy részvényvásárlása ösztönözzük a felhasználót.

A webhelyen elérhető szoftver

A Webhelyen letöltésre elérhető szoftver („Szoftver”) szellemi tulajdonjoga és egyéb jogai a Coca‑Cola HBC vagy szállítói/engedélyezői tulajdonát képezik. A Webhelyen szereplő egyes információk eléréséhez szükség lehet, hogy harmadik fél szoftverszolgáltatókkal (pl. Adobe) licencviszonyba lépjen. Egyes információk elérhetősége ilyen licencmegállapodás feltétele lehet. A Szoftver használatát a Szoftver mellékletét képező vagy a Szoftverben tartalmazott licencmegállapodás szabályozza. A Coca‑Cola HBC nem vállal felelősséget ilyen licencmegállapodások közvetítéséért. Amennyiben a Webhelyen keresztül tölti le a Szoftvert, a licencmegállapodást saját kockázatára fogadja el.

A jelen dokumentum verziói

A Coca‑Cola HBC bármikor, értesítés nélkül felülvizsgálhatja a jelen Használati feltételeket az itt közzétett szöveg aktualizálásával. Az Ön számára kötelező érvényű minden új verzió, ezért javasoljuk, hogy időnként látogassa meg ezt az oldalt és olvassa el a Felhasználási feltételek aktuális változatát. A jelen Felhasználási feltételeket Ön nem változtathatja meg, kivéve, ha ahhoz a Coca‑Cola HBC kifejezetten és írásban hozzájárul.

Általános rendelkezések

A jelen Felhasználási feltételek és a Webhely Ön általi használata Anglia és Wales törvényei hatálya alá tartoznak, a jogválasztási rendelkezésektől függetlenül. A jelen Használati feltételekből adódó, azzal vagy a Webhellyel kapcsolatban felmerülő vagy arra vonatkozó jogviták rendezésében, illetve olyan jogviták rendezésében, amelyben a jelen Használati feltételek vagy a Webhely lényeges ténykérdést képez, az angliai általános hatáskörű bíróságok kizárólagos illetőséggel rendelkeznek.

Ha a Coca‑Cola HBC úgy dönt, hogy lemond a jelen Felhasználási feltételekből eredő kötelezettségek megszegése kapcsán fennálló bármely jogáról, az nem jelenti azt, hogy a Coca‑Cola HBC lemond minden szerződésszegés vagy jövőbeli szerződésszegés kapcsán fennálló jogairól.

A jelen Felhasználási feltételekben meghatározott jogok és orvoslatok halmozódnak és nem zárják ki a törvény vagy más megállapodás által biztosított jogokat és orvoslatokat.

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely része a vonatkozó jogszabályok értelmében érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyulna, többek között, de nem kizárólag a fent meghatározott szavatossági felelősségkorlátozásokat és felelősség kizárását, akkor az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezés úgy tekintendő, hogy annak helyébe az eredeti rendelkezés szándékának legjobban megfelelő érvényes és érvényesíthető rendelkezés lép, és a megállapodás többi része továbbra is érvényben marad.

A jelen Webhely és a jelen Használati feltételek kinyomtatott változata, valamint az elektronikus formában adott értesítések nyomtatott változata benyújtandó a bírósági és közigazgatási eljárások során.

Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek eredményeként, illetve a Webhely Ön általi használata eredményeként nem jön létre Ön és a Coca‑Cola HBC között sem vegyesvállalati, sem együttműködési, sem munkavállalási, sem ügynöki jogviszony.