Irányelv a fogyasztást követő csomagolóanyag hulladék-gazdálkodásról

Irányelveink

A Coca‑Cola Hellenic vállalatcsoport elkötelezett amellett, hogy folyamatosan fejlessze környezetvédelmi teljesítményét a csomagolás és a csomagolóanyag hulladék területén.

A Coca‑Cola Hellenic vállalatcsoport elkötelezett amellett, hogy folyamatosan fejlessze környezetvédelmi teljesítményét a csomagolás és a csomagolóanyag hulladék területén. A Coca‑Cola Hellenic vállalatcsoportba tartozó összes ország elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett, amelyet a hatékonyság szempontjából mérünk és értékelünk.

A vállalat az összes országban támogatja a fogyasztást követő csomagolóanyag hulladék-gazdálkodási programok megvalósítását. A Coca‑Cola Hellenic vállalatcsoport célkitűzések a következők:

 • Az ország csomagoló-anyag kezelési rendszerének magunkévá tétele (hasznosítás szervezése).
 • A hasznosítási szervezetek vezetőségének aktív tagjaként részvétel felső szinten megfelelő részvétellel.
 • Felelősségvállalás az összegyűjtött anyagokért a jogosult hasznosítási szervezetek tagjaiként.
 • Hatékony hasznosítási programok megvalósítása a lehető legalacsonyabb költségek mellett.
 • Az üzleti tervek kidolgozása és végrehajtása a legmagasabb szintű követelményeknek megfelelve. .

A fenti célkitűzések elérése érdekében a Coca‑Cola Hellenic:

 • Fejleszti a fogyasztást követő hulladék begyűjtési rendszert és támogatja a fogyasztók oktatását és a fogyasztói tudatosság fejlesztését.
 • Részt vesz a tudatosság fejlesztését célzó kampányokban, a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos oktatásban és a szemetelés elleni kampányokban.
 • Együttműködik a kormánnyal és az ágazattal, hogy olyan jogi keretet lehessen létrehozni, amelyben a gazdasági előrejutást, a talajszennyezés elkerülését és a kibocsátások csökkentését egyidőben lehet elérni.
 • Támogatja azt a nézetet, hogy a szakpolitikának és a szabályozási intézkedéseknek bátorítaniuk kell a megfelelő technológiai megoldások kifejlesztését és megvalósítását, és lehetővé kell tenniük a piaci mechanizmusok módosítását.
 • Támogatja a fogyasztást követő szervezett hulladék-elhelyezés fejlesztését és bővítését nyilvános eseményeken a szemetelés elkerülése érdekében.
 • Fenntartható módon próbálja meg a zártláncú rendszert létrehozni.
 • Elkötelezett a palackok újrahasznosítása mellett minden országban, fenntartható forrásokkal, vagyis a PET palackok fogyasztást követő költséghatékony és hatékony begyűjtési programjaival.
 • Csomagolási és csomagolási hulladék stratégiát épít be az éves üzleti tervezésbe, hogy biztosítani tudja, hogy a téma a vállalati működés szerves része legyen.
 • Mérhető éves élelmiszerbiztonsági és minőségi célkitűzéseket határoz meg az összes tevékenységre és csoportszinten is, hogy biztosítani tudja a folyamatos javulást és a megfelelést az összes szabványnak.

A Coca‑Cola Hellenic a következőkre fog törekedni:

 • Befolyás gyakorlása az irányelvekre, szabályzásra és innovációra azzal, hogy strukturált párbeszédet alakít ki az érdekelt felekkel, támogatja a jog szerinti zártláncú megoldásokat, piaci mechanizmusokat és elősegíti a technológiai osztályozási innovációkat.
 • Ágazatközi csomagolási szövetségek aktiválása olyan megoldások támogatására, amelyek csökkentik a használt csomagolóanyagok és a csomagolóanyagok környezetre gyakorolt hatását.
 • Biztosítja, hogy a Coca‑Cola Hellenic fogyasztói szabadon választhassanak a termékek és a csomagolások széles köréből.
 • Fokozza a fogyasztást követően keletkezett hulladékot kezelő szervezetek hatékonyságát és hatásosságát.
 • A könnyű anyagok további támogatása az elsődleges csomagolás terén és az újrahasznosítható anyagok és hatékonyságot támogató csomagolás használatának ösztönzése.
 • Az újrahasznosított anyagok további növelése az italok csomagolása terén, hangsúlyosan a PET palackokat illetően.

Vezérigazgatóként elkötelezett vagyok a fenti, a fogyasztást követő csomagolóanyag hulladék-gazdálkodásról szóló irányelv mellett, amelyet a vállalat igazgatótanácsának Társadalmi Felelősségvállalással Foglalkozó Bizottsága is magáénak tud és támogat. A program sikeres megvalósításáért a Coca‑Cola Hellenic minden egyes alkalmazottja felelősséget vállal a szervezet minden szintjén és minden funkciójában.

 

Dimitris Lois

Vezérigazgató


Irányelv a fogyasztást követő csomagolóanyag hulladék-gazdálkodásról