Esélyegyenlőségi Szabályzat

Irányelveink

Szabályzat

A Coca‑Cola HBC arra törekszik, hogy minden alkalmazottja számára egyenlő esélyeket biztosítson, és a foglalkoztatás során faj, vallás, bőrszín, etnikai vagy nemzeti hovatartozás, életkor, fogyatékosság, szexuális beállítottság, politikai vélemény, nem vagy családi állapot alapján semmilyen szempontból nem tesz különbséget.

A foglalkoztatás minden elemében, legyen az munkaerő-felvétel, fizetés és juttatások, továbbképzés, előléptetés, áthelyezés vagy felmondás, igazságosan bánunk a munkatársakkal, aszerint, hogy mennyire képesek megfelelni munkakörük követelményeinek.

Egyetlen alkalmazott sem lehet kitéve fizikai, szexuális, nemi, pszichológiai, szóbeli, vagy bármilyen más formában elkövetett zaklatásnak vagy sértésnek.  A vállalat rendelkezik azokkal az eljárásokkal, amelyek segítségével vizsgálható és gyorsan, hatékonyan kezelhető a szabálytalanság.

 

A jelen Szabályzat értelmében tiltott magatartás

 

Diszkrimináció:

  1. a) Jelen Szabályzat megsértésének minősül a hátrányos megkülönböztetés alkalmazása a foglalkoztatási lehetőségek, juttatások vagy előjogok biztosítása során, a diszkriminatív munkakörülmények létrehozása, vagy diszkriminatív értékelési normák alkalmazása a foglalkoztatásban, amennyiben ennek a diszkriminatív elbánásnak az alapja egészben vagy részben az érintett személy faji hovatartozása, bőrszíne, nemzeti hovatartozása, életkora, vallása, fogyatékossága, neme, szexuális beállítottsága, vagy családi állapota.
  2. b) A Coca‑Cola HBC irányelvei közé tartozik, hogy valamennyi helyi munkaügyi törvényi előírást betartsa, beleértve a diszkriminációra vonatkozó jogszabályokat is.
  3. c) Jelen Szabályzatot megsértő diszkrimináció komoly szankciókat von maga után, beleértve akár a munkaviszony megszüntetését is.

Zaklatás:

Jelen Szabályzat tiltja a zaklatás minden formáját, és a vállalat megteszi a megfelelő lépéseket, amennyiben ezt az irányelvet bármilyen módon megsértik. A zaklatásnak minősül minden olyan szóbeli vagy fizikai magatartás, amelynek célja a fenyegetés, megfélemlítés vagy kényszerítés. Ide tartozik továbbá az olyan szóbeli gúnyolódás (beleértve a faji és etnikai jellegű sértéseket), amely az alkalmazott véleménye szerint hátrányosan befolyásolja azon képességét, hogy munkakörét ellássa.

Szexuális zaklatás:

Jelen szabályzat szerint tilos a szexuális zaklatás minden formája. Szexuális zaklatásnak minősül a kéretlen szexuális közeledés, szexuális jellegű szívességek kérése, valamint olyan egyéb szexuális jellegű szóbeli vagy fizikai magatartás, amikor ennek a magatartásnak az elfogadása vagy elutasítása foglalkoztatással kapcsolatos döntések alapjául szolgál, vagy amikor ennek a magatartásnak az a célja vagy hatása, hogy megfélemlítő, ellenséges, vagy sértő munkahelyi környezetet hozzon létre.

Ellenőrzés & jelentés

Minden olyan országban, ahol vállalatunk tevékenységet folytat, gondoskodunk valamennyi vonatkozó, az esélyegyenlőséget érintő jogszabály betartásáról, valamint biztosítjuk, hogy alkalmazottaink a jelen szabályzat vélelmezett megsértésének bejelentésére formális, retorzió-mentes panaszkezelési eljárásokat vehessenek igénybe. Az egyenlő esélyek melletti elkötelezettségünknek az is része, hogy figyelemmel kísérjük a teljesítményünket, és a nyilvánosság előtt beszámolunk róla éves Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás Jelentésünkben.


Coca‑Cola HBC Esélyegyenlőségi szabályzat