Emberi jogi irányelvek

Irányelveink

Az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető a Coca‑Cola HBC és azon közösségek fenntarthatóságához, amelyekben működünk. Mi a Vállalatnál elkötelezetten biztosítjuk, hogy az emberekkel méltósággal és tisztelettel bánjanak.

Az emberi jogok tiszteletben tartása

Az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető a Coca‑Cola HBC és azon közösségek fenntarthatóságához, amelyekben működünk. Mi a Vállalatnál elkötelezetten biztosítjuk, hogy az emberekkel méltósággal és tisztelettel bánjanak.

A közösségek és az érdekeltek bevonása

Elismerjük, hogy hatást gyakorolunk a közösségekre, amelyekben működünk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az érintett közösségekben bevonjuk az érdekelteket, és ezáltal biztosítsuk, hogy üzleti tevékenységünk során meghallgatjuk a véleményüket, abból tanulunk, és azt figyelembe vesszük.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szükség szerint párbeszédet folytassunk az érdekeltekkel a tevékenységünket érintő emberi jogi kérdésekről. Hiszünk abban, hogy a helyi problémákat helyi szinten lehet a legmegfelelőbben kezelni. Elkötelezettek vagyunk továbbá amellett, hogy a helyi viszonylatban lényeges kezdeményezések révén gazdasági lehetőséget teremtsünk és előmozdítsuk a jó szándékot azokban a közösségekben, ahol működünk. Az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető fontosságú a Coca‑Cola HBC fenntarthatóságához és azon közösségek számára is, akik körében tevékenykedünk. Vállalatunk elkötelezett amellett, hogy az embereket méltósággal és tisztelettel kezelje.

A Coca‑Cola HBC Emberi jogi politikája azokat a nemzetközi emberi jogi alapelveket követi, amelyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Munkát érintő Alapvető Elvekről és Jogokról szóló Nyilatkozata, az ENSZ Globális Megállapodása (Global Compact) valamint az ENSZ vállalatokkal és emberi jogokkal kapcsolatos vezérelvei megfogalmaznak.

Az Emberi jogi politika vonatkozik a Coca‑Cola HBC-re, a tulajdonában álló szervezetekre, azokra a szervezetekre, amelyekben többségi részesedéssel rendelkezik, valamint az általa irányított létesítményekre. A Vállalat elkötelezett a jelen politika alapelveinek a betartása mellett. Szállítóinkra a Szállítói irányelveink érvényesek, amit összehangoltunk a jelen politikában rögzített elvárásokkal és elkötelezettségekkel.

A sokszínűség megbecsülése

Megbecsüljük a munkatársaink sokszínűségét és közreműködését. Hosszú idővel ezelőtt elköteleztük magunkat az esélyegyenlőség mellett, és nem fogadjuk el sem a megkülönböztetést, sem a zaklatást.

Elkötelezettek vagyunk az olyan munkahelyek fenntartása mellett, amelyek mentesek a faj, nem, bőrszín, nemzetiségi vagy társadalmi hovatartozás, vallás, életkor, fogyatékosság, szexuális irányultság, politikai vélemény vagy bármely egyéb, a vonatkozó törvények által védett státusz alapján elkövetett megkülönböztetéstől illetve zaklatástól.  A Vállalatnál a munkaerő toborzás és felvétel, elhelyezés, képzés, javadalmazás és előrejutás alapja a képesítés, a teljesítmény, a készségek és a tapasztalat.

A Vállalat a személyes jellemvonásoktól és státusztól függetlenül senkinél nem tolerálja a tiszteletlen vagy nem megfelelő viselkedést, sem a tisztességtelen bánásmódot vagy a megtorlás bármilyen formáját. A zaklatás a munkahelyen és bármilyen munkával kapcsolatos körülmények között a munkahelyen kívül is elfogadhatatlan. Ezek az alapelvek nemcsak a Vállalat munkavállalóira, hanem azokra az üzleti partnerekre is érvényesek, akikkel együtt dolgozunk.

Biztonságos és egészséges munkahely

Biztonságos és egészséges munkahelyet biztosítunk, továbbá betartjuk a biztonságra és egészségre vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és belső követelményeket. Elköteleztük magunkat amellett, hogy a balesetek, sérülés és egészségügyi veszélyeknek való kitettség kockázatát minimális szintre csökkentjük, és ezáltal termelékeny munkahelyet tartunk fenn.

Elkötelezettek vagyunk a dolgozóink bevonása mellett annak érdekében, hogy munkahelyeinken folyamatosan javuljon az egészség és a biztonság, beleértve a veszélyforrások beazonosítását, valamint az egészségügyi és biztonsági problémák megoldását.

Munkahelyi biztonság

Elkötelezettek vagyunk az erőszaktól, zaklatástól, megfélemlítéstől, valamint belső és külső fenyegetések miatt fennálló egyéb veszélyes vagy romboló körülményektől mentes munkahely fenntartása mellett. A biztonsági óvintézkedéseket szükség szerint biztosítjuk az alkalmazottaink számára, és fenntartásuk során tekintettel leszünk munkavállalóink magánéletére és méltóságára.

Kényszermunka és emberkereskedelem

Tiltjuk a kényszermunka alkalmazásának minden formáját, beleértve az elítéltekkel végeztetett munkát, az uzsoraszerződés alapján végeztetett munkát, az adósrabszolgaságot, a katonákkal végeztetett munkát és a rabszolgamunkát, valamint az emberkereskedelem minden formáját.

Gyülekezési szabadság és kollektív szerződés

Tiszteletben tartjuk munkavállalóink jogát arra, hogy szakszervezethez csatlakozzanak, vagy ne csatlakozzanak, vagy szakszervezetet alakítsanak anélkül, hogy megtorlástól, megfélemlítéstől vagy zaklatástól kellene tartaniuk. Ahol az alkalmazottak képviseletét törvényesen elismert szakszervezet látja el, elkötelezettek vagyunk a szabadon választott képviselőikkel folytatandó építő párbeszéd kialakítása mellett. Elkötelezettek vagyunk az ezen képviselőkkel folytatandó jóhiszemű alku mellett.

Gyerekmunka

Tiltjuk a 18 évnél fiatalabb személyek felvételét olyan munkakörökbe, ahol veszélyes munkát kell végezni.

Munkaidő, bérek és juttatások

Az iparághoz és a helyi munkaerőpiachoz képest versenyképes javadalmazást nyújtunk az alkalmazottainknak. Működésünk során teljes mértékben betartjuk a munkabérre, munkaidőre, túlórára és juttatásokra vonatkozó jogszabályokat.

Iránymutatás és bejelentési lehetőség az alkalmazottak számára

Elkötelezettek vagyunk az olyan munkahelyek létrehozása mellett, ahol értékelik és tisztelik a valamennyi munkavállaló között folyó nyílt és őszinte kommunikációt. Álláspontunk az, hogy működésünk helyétől függetlenül be kell tartanunk valamennyi vonatkozó munkaügyi és foglalkoztatási jogszabályt.

Ha úgy gondolja, hogy ellentmondás áll fenn a politika szövege és annak a helynek az érvényes jogszabályai, szokásai és gyakorlatai között, ahol Ön dolgozik, ha kérdése van a politikával kapcsolatban vagy szeretné a politika esetleges megszegését bejelenteni, kérdéseit és aggályait a meglévő folyamatokon keresztül nyújthatja be, amelyek mindent megtesznek a bizalmas ügykezelés érdekében. Kérdéseit felteheti és az esetleges szabálysértéseket bejelentheti a helyi vezetőségnek, a Humán Erőforrás Osztálynak, a Jogi Osztálynak, illetve cégcsoport szinten a Business Resilience Osztálynak. A Coca‑Cola HBC elkötelezett a munkavállalók aggályainak kivizsgálása, kezelése és megválaszolása mellett, illetve bármilyen szabálysértés esetén a megfelelő helyesbítő intézkedés megtétele mellett.

 

A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy a jelen politikát bármikor módosítsa.


Coca‑Cola HBC Emberi jogi irányelvek