Vízgazdálkodási irányelv

Irányelveink

Vízgazdálkodási szabályzatunk alább olvasható. Tulajdonosa és támogatója az Igazgatótanács alá tartozó Vállalati Társadalmi Felelősségvállalási Bizottság (Corporate Social Responsibility Committee); a program sikeres végrehajtása pedig a Coca‑Cola Hellenic minden alkalmazottjának felelőssége, a szervezet minden szintjén és munkakörében.

A víz nélkülözhetetlen az emberi és a közösségi léthez, a fejlődéshez. A Coca‑Cola Hellenic mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja vízfelhasználását és a vízgyűjtő területekre gyakorolt hatásait, továbbá támogatja a vízkincs megőrzésével kapcsolatos tevékenységeket azokban a közösségekben, ahol a vállalat részlegei működnek. Vízfelhasználásunkat a közösségi szükségletekhez és elvárásokhoz igazítjuk.

Hisszük, hogy a vállalatok kulcsszerepet játszanak abban, hogy fenntartható megoldások szülessenek a vízzel kapcsolatos kihívásokra. Felismerjük, hogy az emberi fejlődés és a klímaváltozás alapjaiban gyakorol majd hatást a vízkészletekre, és azon fogunk dolgozni, hogy enyhítsünk a változások hatásait, illetve alkalmazkodjunk azokhoz.

A Coca‑Cola Hellenic vízkészletekre gyakorolt közvetlen hatásai nagyrészt a palackozóüzemek vízfelhasználásából adódnak. A közvetett hatások az alapanyagokban megtalálható vízből és kisebb mértékben a csomagolásból erednek.

Környezetvédelmi irányelvünkkel összhangban a következők mellett köteleztük el magunkat:

  • A vízfelhasználás csökkentésével és a keletkező szennyvíz megtisztításával minimálisra szorítjuk a működésünk által a környezetre gyakorolt hatásokat annak érdekében, hogy a vizek élővilága fenntartható legyen.
  • Folyamatosan monitorozzuk e rendelkezésre álló vízkészleteket, és törekszünk a vállalat vízfelhasználásával kapcsolatos környezeti és társadalmi kapcsolatok mérséklésére.
  • Együttműködünk beszállítóinkkal annak érdekében, hogy megismerjük az általunk használt alapanyagok vízlábnyomát, különös tekintettel az olyan mezőgazdasági termékekre, mint a cukor és a gyümölcsök.
  • Helyi és nemzetközi partnerségi tudatformáló programokon keresztül felhívjuk a figyelmet a vízkincs megóvására.
  • Természeti katasztrófákat követően a ellátjuk vízzel a közösségeket.
  • A kulcsfontosságú érintettekkel partnerségben hozzájárulunk a vízzel kapcsolatos irányelvek kidolgozásához helyi és nemzetközi szinten.
  • Együttműködünk szervezetekkel és olyan kezdeményezésekkel, mint az ENSZ vízzel kapcsolatos Globális Megállapodása (UN Global Compact Water).
  • Vízgazdálkodási gyakorlatokat osztunk meg és népszerűsítünk.

A kulcsfontosságú érintettek útmutatása szerint átfogó és átlátható jelentéseket készítünk a vállalat által a vizekre gyakorolt hatásokról és vállalati tevékenységeinkről.


Vízgazdálkodási irányelv