Környezetvédelmi politika

Irányelveink

A Coca‑Cola HBC Magyarország Kft. vezetése összhangot kíván teremteni üzleti céljainak elérése és a környezet megóvása között, ezért elkötelezte magát a környezetvédelem szempontjait figyelembe vevő, megbízható intézkedések és hatékony ellenőrző rendszerek bevezetése és azok fenntartása mellett.

Célunk, hogy biztonságos és környezetkímélő módon minőségi termékeket és szolgáltatásokat biztosítsunk partnereink és a fogyasztók számára. Célul tűztük ki, hogy csökkentjük vállalati tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását. E célt a környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével, és folyamatos fejlesztését célzó alapelvek megvalósításával kívánjuk elérni.

Úgy gondoljuk, hogy a CCHBC alkalmazottai és a Társasággal kapcsolatban levő valamennyi személy fontos szerepet játszik környezetyédelmi céljaink elérésében.

A célok elérése érdekében elkötelezziik magunkat a következő alapelvek alkalmazására:

 • A tevékenységeink végzése során törekszünk az összes hatályos jogszabály betartására és alkalmazzuk a Vállalatcsoport belső környezetvédelmi előírását valamint a Vállalatcsoport által előírt egyéb környezetvédelmi szabályozásokat.
 • A tevékenységeinkre vonatkozóan végrehajtjuk és tanúsíttatjuk az ISO 14001 környezetirányĺtási rendszert a felelősségvállalás és a folyamatos fejlődés biztositása céljából.
 • A környezet védelme iránti elkötelezettség és a környezetszennyezések megelőzése a Társaság minden vezetőjének és alkalmazottjának feladata és felelőssége.
 • Rendszeresen vizsgáljuk termékeink gyártásával, telephelyeink működtetésével kapcsolatos gazdasági tevékenységünk környezeti hatásait.
 • Tevékenységünk jelentős környezeti tényezőit folyamatosan nyomonkövetjük, a káros környezeti hatásokat lehetőségeink szerint csökkenteni igyekszünk.
 • Környezeti politikánk konkrét megvalósulását szolgálja környezeti céljaink, programjaink meghatározása és megvalósitása, melyek során a hangsúlyt az erőforrások (a víz, az energia, a csomagoló anyagok és egyéb nyersanyagok) takarékos felhasználására helyezzük. 
 • Levegővédelemmel kapcsolatos elkötelezettségünk környezetkímélő energiafelszanálási módok bevezetésében és ózonkárosító anyagok kibocsátásának csökkentését, megszüntetését célzó programunkban nyilvánul meg.
 • Környezeti teljesítménytényezőinket (víz- és energiafelhasználás, termelt hulladék mennyisége, hulladék újrahasznosítás) folyamatosan nyomon követjük. Olyan új módszereket keresünk, amelyek segítségével biztosítjuk a folyamatos fejlődést.
 • Törekszünk a felhasznált veszélyes anyagok mennyiségének csökkentésére és/vagy kevésbé veszélyesekkel történő kiváltására.
 • Telephelyeinken és az általunk szervezett külső rendezvényeken biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtési rendszer működtetését. A keletkező hulladékokat minél nagyobb mértékben igyekszünk újrahasznosítani és minél kevesebb hulladékkal terhelni környezetünket.
 • Megismertetjük kollégáinkkal a Társaság környezeti politikáját, a környezetirányítási rendszer céljait és azok megvalósításának módszereit. Minden alkalmazott részére biztosítjuk a szükséges képzést és tájékoztatást, hogy a környezetvédelmi szemléletmód a mindennapos tevékenységének részévé váljon.
 • Környezeti politikánkat ismertetjük és elérhetővé tesszük kollégáink, az illetékes hatóságok, partnereink számára.
 • Környezetvédelmi céljaink megvalósítása során a jó együttműködés fenntartására törekszünk a lakossággal, partnereinkkel, Önkormányzatokkal és a hatóságokkal.
 • Elért eredményeinkről évente beszámolunk Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás Jelentésünkben (Corporate Social Responsibility Report)

Környezetvédelmi politika