Coca-Cola HBC Magyarország Kft. toborzási adatkezelési szabályzat

Magyarország Kft. toborzási adatkezelési szabályzat

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. toborzási adatkezelési szabályzat

Ha érdeklődését fejezi ki a Coca-Cola HBC csapatához való csatlakozás iránt, bizonyos személyes adatokat ad meg nekünk magáról. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft., valamint leányvállalatai és társvállalatai (a jelen szabályzatban és a részvételi nyilatkozaton belül a „CCHBC”, „CCHBC csoport”, „miénk”, „minket”, „mi”) elkötelezettek az Ön személyes adatainak tiszteletben tartása és az Ön személyes adatai tisztességes és biztonságos kezelése mellett. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy miért és hogyan kezeljük személyes adatait a toborzási folyamattal összefüggésben és a megfelelő digitális toborzási platformokon. Azokra a személyekre vonatkozik, akik a CCHBC Talent Network-be jelentkeznek, vagy ott regisztrálnak, részt vesznek egy toborzási eseményen, értékelésnek vetik alá magukat a CCHBC-nél vagy más toborzási folyamatokban vesznek részt.

Eltérő jelzés hiányában a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a felelős személy vagy „adatkezelő” az Ön személyes adatainak feldolgozása tekintetében. Ha Ön a CCHBC csoport másik cégénél jelentkezik állásra, akkor az adott CCHBC cég egyben adatkezelő is.

Személyes adatok, amelyeket gyűjtünk

Gyűjthetünk személyes adatokat közvetlenül Öntől, harmadik felektől vagy nyilvános forrásokból, valamint automatikusan is, például toborzási platformjaink használatával. A jelen Adatkezelési szabályzatban a „személyes adat” minden olyan információt jelent, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik. Példák a személyes adatokra: név, e-mail cím, IP-cím és telefonszám.

Személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy a velünk való munkaszerződés megkötése előtt elbíráljuk jelentkezését a CCHBC-re vonatkozó jogszabályok alapján (pl. az esélyegyenlőség vonatkozásában). Ha nem tudja megadni nekünk a kért információkat, nem tudjuk felmérni, hogy alkalmas-e a megpályázott állásra, vagy nem tudunk kommunikálni Önnel.

Ha további személyes adatokra van szükségünk, tájékoztatni fogjuk Önt, hogy ez az Ön szerződésének teljesítése, vagy jogszabályi kötelezettség miatt van rá szükségünk, illetve felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy milyen következményei lennének, ha ezeket elmulasztja nekünk megadni, és tájékoztatjuk a személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos kockázatokról.

Személyes adatok, amelyeket közvetlenül Öntől gyűjtünk, vagy Ön egy, a nevünkben eljáró munkaerő-közvetítő ügynökségnek ad meg 

1. Azonosító adatok: cím (tisztség), keresztnév, vezetéknév, születési adatok, nyelv, nem, érvényes vezetői engedély, biztosítási vagy egyéb azonosító szám, valamint vízum, útlevél vagy munkavállalási engedély 

2. Elérhetőségek: cím, telefon, levelezési cím és e-mail cím 

3. A pályázat részletei: önéletrajz, jelentkezési lap adatai, interjújegyzetek, bizonyítványok, oklevelek, szakmai képesítések és szakmai tapasztalat, nyelvtudás, fizetési igény, munkába lépés dátuma/felmondási idő, hivatali idő és az Ön fényképe, ha tudatosan és önként bocsátja rendelkezésünkre 

4. Egészségügyi adatok: (saját üzemorvoson keresztül a munkaalkalmassági nyilatkozat mértékéig); 

5. Bírósági adatok: bűnügyi nyilvántartások eredményei vagy pénzügyi ellenőrzések adatai vagy más független keresések, a büntetőítéletekről és bűncselekményekről szóló igazolás 

6. Interjú és értékelési információ:

 • Online interjúk videó- és hangfelvételei
 • Interjú ütemezési információk
 • Vezetői és funkcionális készség tesztek eredményei
 • Vezetői készségek viselkedés alapú értékelésének eredményei (Szerepjátékok és irattálca)
 • Játékosított értékelések eredményei, az Ön interakciójából származó adatok a válaszok értékelésével és elemzésével a sikerkritériumok alapján (munkakörbe való illeszkedés)
7. Toborzással kapcsolatos felmérések: Információkat gyűjthetünk a toborzási folyamatunkról, például arról, hogy hogyan szerzett tudomást az állásról, valamint a toborzási eseményeken, például állásbörzéken tett látogatásairól. 
 
8. Speciális kategóriák
 • származása, neme, nemzeti vagy etnikai háttere, vallási vagy közösségi háttere (az esélyegyenlőség érdemi nyomon követésének és jelentésének biztosítása érdekében) 
 • esetleges rokkantsági információk, illetve információk arról, hogy Ön hosszú távon munkanélküli volt, kizárólag a diszkrimináció ellenes törvények és saját szabályaink betartása érdekében. 
 • bűnügyi nyilvántartások eredményei vagy pénzügyi ellenőrzések adatai vagy más független keresések (ha ezt tesszük, felkérjük, hogy adjon hozzájárulást az ilyen gyűjtéshez és alkalmazáshoz mielőtt mi vagy megbízottjaink elkezdik a keresést) annak felmérésére, hogy Ön alkalmas-e a pozícióra.

Személyes adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk

Weboldal használati információk. Amikor meglátogatja digitális toborzási platformjainkat, bizonyos információkat gyűjtünk a webhely használatával kapcsolatban, ideértve az eszköz hosztnevét és IP-címét, a böngésző típusát és verzióját, az eszköz típusát, az egyedi eszközazonosító számokat, a tágabb értelemben vett földrajzi elhelyezkedést (pl. ország-, ill. város szintű helymeghatározás), az Ön operációs rendszere, a webhely, amelyen Ön hozzánk fordult, a toborzási platformjainkon meglátogatott oldalak, valamint a látogatás ideje és időtartama.

Cookie. Személyes adatok gyűjtésére cookie-kat és hasonló technológiákat használhatunk. A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket az Ön számítógépén vagy mobileszközén helyezkednek el, amikor meglátogat egy weboldalt vagy online szolgáltatást vesz igénybe. A cookie-k használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a megfelelő Toborzási Cookie-tájékoztatót és a kapcsolódó Cookie-beállítási központot.

Személyes adatok, amelyeket harmadik felektől gyűjtünk

Szakmai közösségi média: Ha jelentkezésében szakmai közösségimédia-linket vagy azonosítót ad meg, akkor az ilyen közösségi oldalakról információkat nyerhetünk az Ön szakmai közösségi média jelenlétéről.

Referencia ellenőrzés: Gyűjthetünk és dolgozhatunk fel információkat harmadik felektől, beleértve a bűnügyi nyilvántartásokat is, hogy ellenőrizzük az Ön által nekünk megadott információkat, és hogy referencia ellenőrzést végezzünk.

Nyilvános forrásokból gyűjtött személyes adatok

A nyilvánosan elérhető személyes adatok: kapcsolattartási adatokról, közösségi kapcsolatokról, szakmai képesítésekről, tapasztalatokról és végzettségről

A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapja: 

a) Az álláspályázatok elbírálása: Állásfelvételi kérelmének nálunk történő regisztrálása, és ha ez a jelentkezés kiváltja a kiválasztási eljárásunkat, szakmai összefoglaló készítése álláspályázatának elbírálásához az esetleges kiválasztásra tekintettel, ideértve az interjú lefolytatását, az egyéni készségek és kompetenciák értékelését, a jelölt kezelését, valamint a pályázó adatainak kiemelését, értékelését és frissítését, annak érdekében, hogy a valós és teljes adatok biztosítva legyenek.

b) Háttérszűrés: Az iskolai végzettség és a szakmai háttér átvilágítása a munkavállalás előtt és alatt.

c) Kapcsolatfelvétel: az Önnel kötött munkaszerződés megkötéséhez szükséges információkért

d) Informatikai szolgáltatásaink nyújtása Önnek harmadik feleink platformjain keresztül 

Jogalap

 • A toborzási folyamat végrehajtásának teljesítése, amelyet a Toborzási megállapodás, majd később a munkaszerződés elfogadásával engedélyez. 
 • Adó- és számviteli kötelezettségeink teljesítésére vonatkozó törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében.
 • A törvény felhatalmazást ad bizonyos speciális adatkategóriák vagy bűncselekményekhez kapcsolódó adatok felhasználására, például referencia ellenőrzésre.
 • A CCHBC-nek jogi érdeke fűződik a személyes adatok felhasználásához, hogy megismerje a toborzási folyamatba fektetett erőfeszítéseinek hatékonyságát, és elbírálja az Ön jelentkezését, mielőtt munkaszerződést köt velünk. Sikeres kiválasztás esetén a jelentkezési időszak alatt gyűjtött adatokat megőrizzük, és azok feldolgozása a CCHBC munkavállalói adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozik. Pontosabban, a jelentkezési adatok, beleértve az önéletrajzában megadott személyes adatokat, további foglalkoztatási célokra is feldolgozhatók, például annak érdekében, hogy a CCHBC maradéktalanul azonosítani tudja a Vállalatnál dolgozó munkavállalók szakmai tapasztalatait, iparági és szakmai ismereteiket, készségeiket és a tehetségeket.
Naprakész jelölt adatbázis fenntartása: Az álláspályázók adatbázisának vezetése annak érdekében, hogy felvehessük a kapcsolatot a potenciális jelöltekkel, ha bármilyen jövőbeli álláslehetőség megfelel a profiljuknak. Az adatgazdagítás egy folyamat, amelyet a jelölt kapcsolatfelvételi adatainak javítására, érvényesítésére és frissítésére használunk a pontosság és teljesség biztosítása érdekében. Az adatok gazdagítása a személyes adatok bizonyos kulcsfontosságú kategóriáihoz használható, amelyeket az egyének nyilvánosan elérhetővé tesznek az interneten. 
 
Jogalap: Az Ön kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy figyelembe vegyék más pozíciók betöltését és a Coca-Cola HBC Talent Network-höz való csatlakozását

Automatikus döntéshozatal 

Nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt a toborzási folyamat során. A jelentkezőket manuális kiválasztási eljárással röviden listázzuk, figyelembe véve a munkához megfelelő tapasztalatot és készségeket.

Hogyan adjuk ki a személyes adatokat

Megoszthatjuk adatait a CCHBC csoport más vállalataival az Ön munkaerő-kiválasztása céljából, illetve, ha alkalmazzuk Önt, akkor munkaviszonyának részeként. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat arra korlátozzuk, amelyek feladataik ellátásához észszerűen szükségesek, és megköveteljük tőlük, hogy hozzájáruljanak az ilyen információk bizalmas kezeléséhez.

 • CCHBC Emberek és kultúra. Felfedhetjük jelentkezésének részleteit a CCHBC Csoport más tagjainak, HR- és vezetői csoportjainak, például a toborzási és kiválasztási folyamatainkban részt vevő alkalmazottaknak, valamint az érintett vezetőknek.
 • CCHBC Tehetségszerző csapat. Személyes adatait kiadhatjuk tehetséggondozó csapatoknak és
 • CCHBC Emberek és szolgáltatások csapata (BSO) amelyek adminisztrációs szolgáltatásokat nyújtanak a Tehetségszerzési Csapatnak a toborzás során
 • 3. felek. Személyes adatait kiadhatjuk:
  • IT szolgáltatók. harmadik fél szolgáltatók, akik tárhelyet, karbantartást és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a harmadik felek hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, vagy feldolgozhatják ezeket a szolgáltatásokat számunkra,
  • A munkavállalás előtti ellenőrzést végző szolgáltatók,
  • Értékelő cégek vagy szervezetek, amelyek online interjúkészítési szolgáltatásokat nyújtanak,
  • Toborzási ügynökségek, akik időről időre segítenek nekünk a toborzási és kiválasztási folyamatainkban.
  • A törvények betartása és a jogalkalmazás. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy személyes adatait a törvényben előírtak szerint nyilvánosságra hozzuk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges toborzási platformjaink biztonságának vagy integritásának védelme, vagy a CCHBC, illetve alkalmazottai jogos érdekeinek, jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében, vagy bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek, kormányzati vagy hatósági kérésnek vagy bármely más, számunkra kézbesített jogi eljárásnak eleget tegyünk.
Nemzetközi adatátvitel 

Személyes adatait főként abban az országban tároljuk, amelyben állásra jelentkezik. Mindazonáltal időnként szükségünk van arra, hogy a CCHBC csoporthoz tartozó többi, az Európai Gazdasági Térségen kívül található társaságunknak részletesen megadjuk jelentkezését az Ön kiválasztása céljából. Ha ezt tesszük, biztosítani fogjuk, hogy az átadás megfelelő védelemben részesül a személyes adatokat illetően (és, ha alkalmazandó, az EU által jóváhagyott “modell klauzulákat” használjuk ennek biztosítására). Ha többet szeretne megtudni a fent leírt adatátvitelről és az általunk alkalmazott megfelelő biztosítékokról az ilyen átutalások védelmére, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

A megőrzési időszakok

Intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy személyes adatait töröljük vagy olyan formában tároljuk, amely nem teszi lehetővé az Ön azonosítását, ha ezekre az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeljük, kivéve, ha jogszabály kötelez bennünket ezen adatok hosszabb ideig történő megőrzésére. A megőrzési idő meghatározásakor különböző szempontokat veszünk figyelembe, mint például a megpályázott pozíció, sikeres volt-e a jelentkezés, az Önnel való kapcsolatunk jellege és hossza, a profiljának megfelelő várható jövőbeni álláslehetőségek, a törvényben meghatározott kötelező megőrzési időt és a vonatkozó elévülési szabályokat.

Ha a jelentkezése sikertelen, általában legfeljebb egy évig megőrizzük adatait, de az adott megőrzési időszak eltérő lehet országonként, vagy akkor, ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait hosszabb ideig megőrizzük.

Ha megengedte, hogy fontolóra vegyük Önt más munkalehetőségek tekintetében, vagy csatlakozott Tehetséghálózatunkhoz, személyes adatait 36 hónapig megőrizzük. 

Jelentkezésének megőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon hozzánk az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

Az Ön jogai és lehetőségei

Ha Ön az EU-ban tartózkodik, vagy ha személyes adatait az EU-ban dolgozzuk fel, bizonyos jogai vannak az Önről gyűjtött adatokkal kapcsolatban: 

 • Adatokhoz való hozzáférés: Önnek joga van hozzáférni a CCHBC által Önről tárolt adatokhoz általában az erre vonatkozó kérésétől számított 1 hónapon belül. 
 • Helyreállítás: Kérheti tőlünk a pontatlan személyes adatok módosítását. 
 • Törlés: A GDPR 17. cikke értelmében bizonyos körülmények között kérhet tőlünk személyes adatok törlését, és ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a személyes adatokat feldolgozó többi adatkezelőt arról, hogy kérte az adatokra mutató hivatkozások, másolatok vagy replikációk törlését. 
 • A hozzájárulás visszavonása: Ön visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és megakadályozhatja a további feldolgozást, ha nincs más ok, amely alapján a CCHBC kezelheti az Ön személyes adatait. 
 • Korlátozás: Ön kérheti bizonyos személyes adatok korlátozottként való megjelölését panaszok kezelésének esetére, és bizonyos más körülmények esetén is korlátozhatja a feldolgozást. 
 • Hordozhatóság: Ön felkérhet bennünket arra, hogy az Önről tárolt személyes adatokat harmadik felek számára elektronikusan továbbítsuk. 
 • Panasz bejelentése: Adatkezelésünkkel kapcsolatban panasszal élhet az adatvédelmi hatóságnál - a személyes adatok védelmével foglalkozó bizottságnál.
Kapcsolattartási személy bármilyen kérdés esetére 

A CCHBC-nek kijelölt adatvédelmi tisztviselője van, akit meg lehet keresni, ha bármilyen kérdése lenne a jelen szabályzat értelmezésével kapcsolatosan. A kapcsolattartási adatok a következők: 
 • Adatvédelmi felelős: Nassos Stylianos 
 • Helyszín: Coca-Cola HBC Services MEPE, 9, Fragoklissias Street, Maroussi 151 25, Görögország 
 • Email: [email protected]

Jelen Adatvédelmi szabályzat változásai

Ezt az Adatvédelmi szabályzatot időről időre kijavíthatjuk vagy módosíthatjuk. A jelen Adatvédelmi szabályzatban a jövőben esetlegesen végrehajtott bármilyen változtatást ezen az oldalon tesszük közzé. Annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt, amikor módosítjuk ezt az adatvédelmi szabályzatot, módosítjuk a felülvizsgálat dátumát az oldal tetején. Az új kijavított vagy módosított Adatvédelmi szabályzat attól a felülvizsgálati dátumtól kezdve érvényes. Kérjük, időnként térjen vissza a változások és kiegészítések megtekintéséhez.