A Coca‑Cola HBC Magyarország  a fogyasztók és más érdekelt felek igényeinek történő megfelelés érdekében nemzetközileg elismert szabványokon alapuló irányítási rendszert működtet. A szabványoknak való megfelelésünket rendszeres, külső tanúsító szervezet által végrehajtott auditokon igazoljuk.