Szponzoráció

A Coca‑Cola HBC Magyarország társadalmi felelősségvállalása és vállalati fenntarthatósága vállalati kultúránk nélkülözhetetlen része. Ezek képezik üzleti döntéseink és hosszú távú beruházásaink alapját, biztosítják a tartós értékteremtést. Támogatási tevékenységünk is ezzel összhangban valósul meg.

Célunk az olyan programok és események támogatása, amelyek elsősorban a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességéhez járulnak hozzá, másrészt a környezetvédelemmel kapcsolatosak. Figyelembe vesszük azt is, hogy a lehető legnagyobb közönséget érjenek el a támogatott rendezvények.

A Coca‑Cola HBC Magyarország a lehető legenyhébb környezeti hatásra törekszik az értéklánc minden pontján. Célunk, hogy csökkentsük víz-és energia felhasználásunkat, a tevékenységünk során keletkező hulladékot, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását. Törekszünk arra, hogy folyamatosan fejlesszük csomagolóanyagainkat, növeljük a hasznosítási és visszaforgatási arányt, csökkentsük a lerakókba kerülő hulladékunk mennyiségét és fenntartható forrásokat alkalmazzunk.

Felelős vállalatként küldetésünk része az életminőség javítása és helyi közösségeink segítése. A fiatalok munkanélkülisége globális probléma, mely világszerte milliókat érint. Bár hazánkban ennek aránya csökkenő tendenciát mutat, továbbra is meglehetősen magas a szintje. A fiatalok munkanélküliségének társadalmi súlyából és jelentőségéből fakadóan, a Coca‑Cola HBC Magyarország helyi fiatalok munkához jutását kívánja elősegíteni, alapvető készségek kialakításával, valamint olyan hálózatok és kapcsolatok fejlesztésében kíván részt venni, melyek a fiatalok elhelyezkedését mozdítják elő.

Minden évben több száz megkereséssel fordulnak hozzánk, ezért kérjük, kérelmét csak abban az esetben küldje el részünkre, amennyiben a támogatandó kezdeményezés a megjelölt témakörök valamelyikébe illeszkedik, és minden más kritériumnak is megfelel. A beérkező kérelmeket az alábbi támogatási irányelvek alapján bíráljuk el.

Támogatjuk:
 • A fiatalok (18-30 éves) munkaerőpiaci versenyképességét elősegítő programokat, rendezvényeket
 • A környezetvédelemmel kapcsolatos programokat (szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítás, vízgazdálkodás, klímavédelem)
NEM támogatjuk:
 • A politikai, vallási tevékenységeket. Vállalatunk független, semleges politikai állaspontot képvisel, és egyformán tiszteletben tart minden vallást. Ennek megfelelően nem részesíti előnyben egyik politikai pártot vagy vallási felekezetet sem a többivel szemben.
 • Az élsportot (sem csapat, sem egyéni sportolók), technikai sportot. E két területet globális szinten szponzoráljuk (olimpiai játékok, futball világbajnokság stb.)
 • Egyének és magánszemélyek kéréseit. Célunk, hogy támogatásaink a rászorulók minél szélesebb köréhez jussanak el, ezért olyan civil szervezetekkel működünk együtt, amelyeknek feladata, hogy rajtuk keresztül, őket támogatva segítsünk.
 • 12 éves kor alatti gyermekeket megcélzó rendezvényeket. Európában és Magyarországon is vállaltuk, hogy nem hirdetünk 12 éven aluli gyermekeknek. Tiszteletben tartjuk a szülői döntés elsődlegességét és az oktatás függetlenségét. 

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy kérése a fenti kritériumoknak megfelel, úgy írásos megkeresését juttassa el az alábbi email címre: 

coca-cola.tamogatas@cchellenic.com

A kérelem formai és tartalmi követelményei:
 • Kérését maximum egy A4-es oldal terjedelemben fogalmazza meg
 • Az összefoglaló tartalmazza:
  • a rendezvény, kezdeményezés célját,
  • azt, hogy hogyan illeszkedik vállalatunk fenntarthatósági gyakorlatához,
  • a rendezvény rövid leírását,
  • a várható létszámot,
  • a támogatás formáját, mértékét*
  • minden egyéb mérvadó információt

*Terméktámogatásra adóügyi okok miatt kizárólag közhasznú szervezetek pályázhatnak, ezért kérjük, hogy kérelméhez csatolja a 30 napnál nem régebbi közhasznúsági igazolás másolatát.

Az írásban beérkező kérésekre minden esetben 30 napon belül írásban válaszolunk.

LETÖLTÉSEK

Támogatási stratégia