A Coca‑Cola HBC Magyarország társadalmi felelősségvállalása és vállalati fenntarthatósága vállalati kultúránk nélkülözhetetlen része. Ezek képezik üzleti döntéseink és hosszú távú beruházásaink alapját, biztosítják a tartós értékteremtést. Támogatási tevékenységünk is ezzel összhangban valósul meg.

Célunk az olyan programok és események támogatása, amelyek elsősorban a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességéhez járulnak hozzá, másrészt a környezetvédelemmel kapcsolatosak. Figyelembe vesszük azt is, hogy a lehető legnagyobb közönséget érjenek el a támogatott rendezvények.

A Coca‑Cola HBC Magyarország a lehető legenyhébb környezeti hatásra törekszik az értéklánc minden pontján. Célunk, hogy csökkentsük víz-és energia felhasználásunkat, a tevékenységünk során keletkező hulladékot, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását. Törekszünk arra, hogy folyamatosan fejlesszük csomagolóanyagainkat, növeljük a hasznosítási és visszaforgatási arányt, csökkentsük a lerakókba kerülő hulladékunk mennyiségét és fenntartható forrásokat alkalmazzunk.

Felelős vállalatként küldetésünk része az életminőség javítása és helyi közösségeink segítése. A fiatalok munkanélkülisége globális probléma, mely világszerte milliókat érint. Bár hazánkban ennek aránya csökkenő tendenciát mutat, továbbra is meglehetősen magas a szintje. A fiatalok munkanélküliségének társadalmi súlyából és jelentőségéből fakadóan, a Coca‑Cola HBC Magyarország helyi fiatalok munkához jutását kívánja elősegíteni, alapvető készségek kialakításával, valamint olyan hálózatok és kapcsolatok fejlesztésében kíván részt venni, melyek a fiatalok elhelyezkedését mozdítják elő.

Minden évben több száz megkereséssel fordulnak hozzánk, ezért kérjük, kérelmét csak abban az esetben küldje el részünkre, amennyiben a támogatandó kezdeményezés a megjelölt témakörök valamelyikébe illeszkedik, és minden más kritériumnak is megfelel. A beérkező kérelmeket az alábbi támogatási irányelvek alapján bíráljuk el.

Támogatjuk:

NEM támogatjuk:

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy kérése a fenti kritériumoknak megfelel, úgy írásos megkeresését juttassa el az alábbi email címre: 

coca-cola.tamogatas@cchellenic.com

A kérelem formai és tartalmi követelményei:

*Terméktámogatásra adóügyi okok miatt kizárólag közhasznú szervezetek pályázhatnak, ezért kérjük, hogy kérelméhez csatolja a 30 napnál nem régebbi közhasznúsági igazolás másolatát.

Az írásban beérkező kérésekre minden esetben 30 napon belül írásban válaszolunk.