Lényeges ügyeink

Azonosítjuk és folyamatosan foglalkozunk azokkal a lényeges ügyekkel, amelyek a legnagyobb hatással vannak üzleti tevékenységünkre, és a legfontosabbak érintettjeink számára.

A lényeges ügyek közé tartoznak azok a gazdasági, környezeti és társadalmi kockázatok, amelyek hatással vannak üzleti hírnevünkre, valamint rövid, közép és hosszú távú értékteremtő képességünkre.

A Coca‑Cola HBC Magyarországnál törekszünk arra, hogy felismerjük és kezeljük azokat a kérdéseket, amelyek a legnagyobb hatással vannak üzleti tevékenységünkre és közösségeinkre. Folyamatosan keressük azokat az új megközelítési módokat, amelyek segítségével e kockázatok és hatások közül kiválaszthatjuk a legfontosabbakat, és átlátható módon beszámolunk ezekről a módszerekről, valamint a lényeges ügyek terén elért előrehaladásunkról.

A lényeges ügyek meghatározásának folyamata fontos adalékul szolgál üzleti stratégiánkhoz, és biztosítja, hogy integrált és fenntarthatósági jelentéseink a valóban fontos és érdeklődésre számot tartó témákkal foglalkozzanak.

Hogyan azonosítjuk és rangsoroljuk lényeges ügyeinket?

Annak érdekében, hogy azonosítani tudjuk az üzleti működésünk szempontjából leglényegesebb ügyeket, folyamatosan figyeljük a külső trendeket, azok hatását vállalatunk hosszú távú növekedési lehetőségeire.

Ezeket az ügyeket a vállalat és a társadalom szempontjából fontossági sorrendbe állítjuk, és a legfontosabbakat évente bemutatjuk a lényegességi mátrixunkban.

A lényeges ügyek értékelésének eljárása segít az ügyek rangsorolásában is a GRI (Global Reporting Initiative – Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés) G4 Fenntarthatósági Jelentési Irányelveivel összhangban.

Az, hogy egy adott ügy mennyire lényeges üzleti működésünk szempontjából, attól függ, mennyire kapcsolódik az alábbiakhoz:

  • Célunk, küldetésünk és üzleti stratégiánk
  • Az általunk gyártott és értékesített márkák
  • Működésünk hatása a magyar gazdaságra, környezetre és társadalomra
  • Mennyire fontos az adott ügy érintettjeink számára
  • Vállalatként milyen mértékben tudjuk befolyásolni az adott ügyet

Tanulunk az érintettjeinktől

Az érintettjeik – így partnereink, vevőpartnereink, beszállítóink, a közösség tagjai és munkavállalóink – igényeinek megértése segítséget nyújt nekünk a lényeges ügyek rangsorolásában, ami fontos szempont fenntartható üzleti stratégiánk kidolgozása során, és lehetővé teszi számunkra a hosszú távú értékteremtést.

Az alábbi eszközök segítségével folyamatosan figyelemmel kísérjük érintettjeink véleményét és meglátásait:

  • érintetti fórumokat szervezünk,
  • személyesen beszélünk legfontosabb belső döntéshozóinkkal és külső partnereinkkel,
  • folyamatosan egyeztetünk külső érintettjeinkkel, online felmérést készítünk több mint 60 vezetőnk, az összes funkció részvételével, továbbá a felső vezetőink által megjelölt több mint 50 külső érintett számára,
  • figyelembe vesszük a The Coca‑Cola Company és más palackozók, valamint élelmiszer- és italgyártó cégek lényeges ügyeinek listáját,
  • meghallgatjuk vállalatunk Kockázati Fórumának visszajelzéseit.

A megfelelő vállalatirányítás érdekében a fontos kérdéseket évente felülvizsgáljuk, így biztosítjuk, hogy mindig az üzleti működésünk és az érintettjeink számára valóban fontos ügyekkel foglalkozzunk.