A Coca‑Cola Magyarország olyan programokat és eseményeket támogat, amelyek egyrészt az aktív, egészséges életmóddal és a környezetvédelemmel kapcsolatosak, másrészt a lehető legnagyobb közönséghez jutnak el.

A Coca‑Cola HBC Magyarország elkötelezett amellett, hogy támogatási tevékenysége a vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) stratégiával összhangban valósuljon meg.

Minden évben több száz támogatási megkeresést kapunk. Kérjük, csak akkor jelentkezzen ilyen kéréssel, ha az ön támogatási  kérése egyértelműen megfelel minden kritériumunknak.:

Támogatjuk:

NEM támogatjuk:

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy kérése a fenti kritériumoknak megfelel, írásos megkeresését juttassa el az alábbi e-mail címre:

coca-cola.tamogatas@cchellenic.com

A kérelem formai és tartalmi követelményei:

Kérését legfeljebb egy A4-es oldal terjedelemben fogalmazza meg. Az összefoglaló tartalmazza:

*Terméktámogatásra adóügyi okok miatt kizárólag közhasznú szervezetek pályázhatnak, ezért kérjük, hogy kérelméhez csatolja a 30 napnál nem régebbi közhasznúsági igazolás másolatát.

Az írásban beérkező kérésekről vállalatunk CSR Bizottsága dönt, amely havonta egyszer ülésezik, ezért megkeresésére kb. 1 hónapon belül kap választ. Minden megkeresésre írásban válaszolunk. Köszönjük türelmét!